2 Bình luận
  • taoaman

    Cấm chiếu ở trung quốc vì có keanu (tây tạng)

    Cấm chiếu ở Việt Nam vì có chân tử đan (lưỡi bò)

Website liên kết