1 Bình luận
  • lumiacuibap

    Xung quanh mình mấy em nhỏ lớp 3 đã nghiện tiktok một cách kinh khủng. Bất cứ chuyện gì từ giận bạn, xin lỗi bạn, ốm, hoẵ vui buồn chúng nó cũng lên tiktok để thông báo với các nhóm học chính học thêm, bạn bè, anh chị em họ, còn nhóm nào nữa mà chúng tìm tòi trên đó thì khó mà kiểm soát được.

Website liên kết