121 Bình luận
 • Chungvnid

  Xưa và nay để thấy con đường đi vào chỗ diệt vong của chế độ ngụy quyền tay sai Maidan - kiev.

  Đài tưởng niệm Sa hoàng Alexandre II.

 • putler

  đẹp như vậy mà tên độc tài Nga nhẫn tâm xua quân xâm lược đến cướp. thật ác độc.

 • bejero

  thằng súc vật tàu nô, ko phải đồng bào mày chết nên ngậm cái mõm lại. Cút về nước mà bú c** TCB

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidóc cứ t ngu xuẩn bại não , con rơi con súc vật tập cặn bã @chungvnid

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidê tàu nô, súc vật, loại quái thai dị dạng con rơi của Tàu chó. hihihihi

  • Chungvnid

   @bejero tavi de, sao bạn lại giỏi và tử tế thế?

   Đồ súc vật, sinh vật hạ đẳng.

   Khạc .... Khạc.... Khạc.... Cho mấy bãi nước bọt nhé, liếm cho bằng hết đi vật ngoan.

   Hhihihihihihi.

 • bejero

  @Chungvnidóc cứ t ngu xuẩn bại não , con rơi con súc vật tập cặn bã @chungvnid

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi dlv Tàu nô là những đứa con rơi bị khuyết tật của chó Bắc Kinh

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

  • Chungvnid

   @bejero tavi de, sao bố mẹ bạn lại sinh ra loại súc vật như bạn nhỉ, hay bạn là đứa con hoang ko ai nhận, con bạn sinh ra ko có hậu môn đúng không.

   Thương bạn tavi de quá, đồ súc vật vô loài, hihiihhi

 • bejero

  @Chungvnidvề hỏi bố mẹ mày xem, tại sao lại sinh ra 1 con người như mày, cũng ăn cơm, cũng uống nước... nhưng đầu óc, tâm địa như loài súc vật vây?

  • Chungvnid

   @bejero Mong bạn tìm thấy bố mẹ thực của bạn trong đám chó, mèo, lợn, gà. thương bạn quá, quân phản động 3 que, lũ Ngụy vô loài phế thải, hiihihihih

   bejero bình luận -
   @Chungvnidvề hỏi bố mẹ mày xem, tại sao lại sinh ra 1 con người như mày, cũng ăn cơm, cũng uống nước... nhưng đầu óc, tâm địa như loài súc vật vây?
 • bejero

  @Chungvnidê tàu nô, súc vật, loại quái thai dị dạng con rơi của Tàu chó. hihihihi

 • bejero

  @Chungvnidloại bò đỏ súc vật, con hoang của bọn tàu ko ai thừa nhận.Lũ dòi bọ, xúc vật. Hihihi

  • Chungvnid

   @bejero Đồ chó dại mèo hoang, đồ 3 que phản phúc, quân súc vật phản động. hihihihi

   bejero bình luận -
   @Chungvnidloại bò đỏ súc vật, con hoang của bọn tàu ko ai thừa nhận.Lũ dòi bọ, xúc vật. Hihihi
 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

  • Chungvnid

   @bejero Đồ súc vật 3 que, quân phản động vô loài, mẹ bạn giao hợp với chó, mèo, bò, lợn nên sinh ra loại người như bạn đúng ko? tavide, hhhihihi

   bejero bình luận -
   @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih
 • bejero

  @Chungvnidloại bò đỏ súc vật, con hoang của bọn tàu ko ai thừa nhận.Lũ dòi bọ, xúc vật. Hihihi

 • bejero

  @Chungvnidóc cứ t ngu xuẩn bại não , con rơi con súc vật tập cặn bã @chungvnid

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi dlv Tàu nô là những đứa con rơi bị khuyết tật của chó Bắc Kinh

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

  • Chungvnid

   @bejero hello tavi de, đồ 3 que xỏ lá, quân phản động xúc vật, lũ vong quốc vô loài, hihhihi

   bejero bình luận -
   @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.
 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidvề hỏi bố mẹ mày xem, tại sao lại sinh ra 1 con người như mày, cũng ăn cơm, cũng uống nước... nhưng đầu óc, tâm địa như loài súc vật vây?

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidê tàu nô, súc vật, loại quái thai dị dạng con rơi của Tàu chó. hihihihi

 • bejero

  @Chungvnidvề hỏi bố mẹ mày xem, tại sao lại sinh ra 1 con người như mày, cũng ăn cơm, cũng uống nước... nhưng đầu óc, tâm địa như loài súc vật vây?

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

  • Chungvnid

   @bejero hay quá, tavi de

   Tôi sẽ cho bạn những bát phân tươi.... Liếm cho sạch đi đồ 3 que, phẩn động. Hihihihihih

 • bejero

  @Chungvnidvề hỏi bố mẹ mày xem, tại sao lại sinh ra 1 con người như mày, cũng ăn cơm, cũng uống nước... nhưng đầu óc, tâm địa như loài súc vật vây?

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi dlv Tàu nô là những đứa con rơi bị khuyết tật của chó Bắc Kinh

  • Chungvnid

   @bejero đồ súc vật hạ đẳng.... cho bãi cu*t tươi này tavi de ơi, hihihihihihi

   đồ súc vật 3 que, quân phản động phản phúc, mày là loại ăn phân tươi phế thải, hihihihihi

   bejero bình luận -
   @Chungvnidthằng con rơi dlv Tàu nô là những đứa con rơi bị khuyết tật của chó Bắc Kinh
 • bejero

  @Chungvnidloại bò đỏ súc vật, con hoang của bọn tàu ko ai thừa nhận.Lũ dòi bọ, xúc vật. Hihihi

  • Chungvnid

   @bejero Yếu ớt thế, mạnh mẽ lên đi.

   đò súc vật 3 que, quân phản động phản phúc. hihihihihi

   bejero bình luận -
   @Chungvnidloại bò đỏ súc vật, con hoang của bọn tàu ko ai thừa nhận.Lũ dòi bọ, xúc vật. Hihihi
 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi dlv Tàu nô là những đứa con rơi bị khuyết tật của chó Bắc Kinh

 • bejero

  @Chungvnidê tàu nô, súc vật, loại quái thai dị dạng con rơi của Tàu chó. hihihihi

 • bejero

  @Chungvnidê tàu nô, súc vật, loại quái thai dị dạng con rơi của Tàu chó. hihihihi

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi dlv Tàu nô là những đứa con rơi bị khuyết tật của chó Bắc Kinh

 • bejero

  @Chungvnidóc cứ t ngu xuẩn bại não , con rơi con súc vật tập cặn bã @chungvnid

 • bejero

  @Chungvnidê tàu nô, súc vật, loại quái thai dị dạng con rơi của Tàu chó. hihihihi

 • bejero

  @Chungvnidê tàu nô, súc vật, loại quái thai dị dạng con rơi của Tàu chó. hihihihi

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

 • bejero

  @Chungvnidloại bò đỏ súc vật, con hoang của bọn tàu ko ai thừa nhận.Lũ dòi bọ, xúc vật. Hihihi

 • bejero

  @Chungvnidloại bò đỏ súc vật, con hoang của bọn tàu ko ai thừa nhận.Lũ dòi bọ, xúc vật. Hihihi

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidê tàu nô, súc vật, loại quái thai dị dạng con rơi của Tàu chó. hihihihi

 • bejero

  @Chungvnidê tàu nô, súc vật, loại quái thai dị dạng con rơi của Tàu chó. hihihihi

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

 • bejero

  @Chungvnidóc cứ t ngu xuẩn bại não , con rơi con súc vật tập cặn bã @chungvnid

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

  • Chungvnid

   @bejero con súc vật 3 que xỏ lá, loài sâu bọ phản động.

   chục hôm mà mày copy chửi có đc 20 dòng thế thôi à, cmm nuôi mày mà mày chỉ làm việc đc thế thôi à, hay t sẽ cho mày những bãi phân tươi ngon để mày hoạt động năng suất hơn nhé.

   đồ 3 que phản động, súc sinh, súc vật, hihihihi

   bejero bình luận -
   @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi
 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

  • Chungvnid

   @bejero tao sẽ cho mày nhưng bãi phân tươi ngon nhất nhé.

   đồ súc vật ba que, lũ phản động ròi bọ, tao sẽ cho cả họ mày những bãi phân tươi, ok chưa. hhhiii

   bejero bình luận -
   @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã
 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidóc cứ t ngu xuẩn bại não , con rơi con súc vật tập cặn bã @chungvnid

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidvề hỏi bố mẹ mày xem, tại sao lại sinh ra 1 con người như mày, cũng ăn cơm, cũng uống nước... nhưng đầu óc, tâm địa như loài súc vật vây?

 • bejero

  @Chungvnidê tàu nô, súc vật, loại quái thai dị dạng con rơi của Tàu chó. hihihihi

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi dlv Tàu nô là những đứa con rơi bị khuyết tật của chó Bắc Kinh

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidloại bò đỏ súc vật, con hoang của bọn tàu ko ai thừa nhận.Lũ dòi bọ, xúc vật. Hihihi

 • bejero

  @Chungvnidloại bò đỏ súc vật, con hoang của bọn tàu ko ai thừa nhận.Lũ dòi bọ, xúc vật. Hihihi

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidê tàu nô, súc vật, loại quái thai dị dạng con rơi của Tàu chó. hihihihi

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidvề hỏi bố mẹ mày xem, tại sao lại sinh ra 1 con người như mày, cũng ăn cơm, cũng uống nước... nhưng đầu óc, tâm địa như loài súc vật vây?

 • bejero

  @Chungvnidvề hỏi bố mẹ mày xem, tại sao lại sinh ra 1 con người như mày, cũng ăn cơm, cũng uống nước... nhưng đầu óc, tâm địa như loài súc vật vây?

 • bejero

  @Chungvnidloại bò đỏ súc vật, con hoang của bọn tàu ko ai thừa nhận.Lũ dòi bọ, xúc vật. Hihihi

 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

  • Chungvnid

   @bejero chục hôm mà mới có 30 mấy dòng thôi à tavid de, làm việc chăm chỉ lên, đồ súc vật lười nhác.

   hihiihihhihihi

   bejero bình luận -
   @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã
 • bejero

  @Chungvnidsúc vật cẩu nô, nga nô, bò đỏ Việt gian bán nước, ăn cứ t tàu cộng, tập cặn bã

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidloại bò đỏ súc vật, con hoang của bọn tàu ko ai thừa nhận.Lũ dòi bọ, xúc vật. Hihihi

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

 • bejero

  @Chungvnidóc cứ t ngu xuẩn bại não , con rơi con súc vật tập cặn bã @chungvnid

 • bejero

  @Chungvnidóc cứ t ngu xuẩn bại não , con rơi con súc vật tập cặn bã @chungvnid

 • bejero

  @Chungvnidmày đúng chuẩn bò đỏ chó nga luôn đấy, đồ súc vật hạ đẳng. Súc vật. Hiihhi.

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi dlv Tàu nô là những đứa con rơi bị khuyết tật của chó Bắc Kinh

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi dlv Tàu nô là những đứa con rơi bị khuyết tật của chó Bắc Kinh

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

 • bejero

  @Chungvnidê, xúc vật, con hoang tàu cộng, loại dòi bọ. Bọn mày là loại con hoang ko cha, ko mẹ, ko ai thừa nhận trên cái trái đất này, hhiihihihih

 • bejero

  @Chungvnidthằng con rơi của tàu chó sao không sủa nữa, súc vật mất não ngu độn, hi hi

Website liên kết