1 Bình luận
  • tuannguyenvt

    Cùng con đường thu hút FDI mà ko có hỗ trợ để DN nội địa tiếp cận công nghệ và vốn để phát triển thì gần như chắc chắn VN sẽ như thái lan, hoặc tệ hơn, và sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Nhìn 1 viễn cảnh khi mà VN mất lợi thế về lao động trẻ, giá rẻ và samsung rút toàn bộ thì toang.

Website liên kết