2 Bình luận
  • vn_forest

    Ở mãi mùa hè như Sing thì hãy. Mình ở 2 tuần, toàn mưa rào sáng sớm. Ngày nắng. Cây cỏ tốt tươi.

Website liên kết