1 Bình luận
  • TinhDauHoa

    Nhà mình cũng có ông đến xin đặt trạm, nhưng mà cho đặt thì chắc ngày nào cũng cứt đầy cổng

Website liên kết