1 Bình luận
  • Hakan

    có vẻ do vẫn đề hai bên chưa thống nhất, VN có vẻ vẫn chưa thực sự welcome khách TQ khi bên đó đang đỉnh dịch. hi vọng, lí do là yếu tố chủ quan, vấn đề chưa thông giữa hai bên

Website liên kết