1 Bình luận
  • atcm

    Hôm trước có xem 1 bạn nuôi tổ kiến đạn; ai xem antman thì biết. Nhưng kết cục tổ kiến đạn ngoại lai bị đàn kiến hôi bản địa thịt hết.

Website liên kết