1 Bình luận
  • vn_forest

    Nghe học PT bên Mỹ, cấm mang điện thoại vào phòng học. Tiếp xúc nhiều với thế hệ đẻ sau 2k, HD việc gì không quá 3 câu, còn ko phần trước phải nói lại. Hậu quả việc lướt.

Website liên kết