2 Bình luận
  • FlyingGeneral

    Đà tăng kỳ lạ của cổ phiếu VNZ diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của VNG không mấy khả quan. Năm 2022, doanh nghiệp công nghệ này lỗ ròng lên đến 1.315 tỷ đồng trong đó lỗ sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 858 tỷ đồng. Đây là mức lỗ kỷ lục trong lịch sử hoạt động của VNG. 

  • tom_na

    Kỳ lạ hơn nữa là volumn giao dịch chỉ trung bình 100 cổ / ngày.

Website liên kết