1 Bình luận
  • Hakan

    theo mình biết đến hiện tại, FPT sẽ thiết kế chíp, viết firmware, outsourse nhà máy sản xuất chip của Hàn Quốc, sau đó cung cấp cho khách hàng.

Website liên kết