1 Bình luận
  • tancodien

    Quá đỉnh. Mà lại không cần sao chép của ai, đầy chất dân gian Việt Nam mới hay. Mấy ông Đông Nam Á còn có ông Indo chuyên cover chất lượng, ví dụ như bài Forever Young

Website liên kết