1 Bình luận
  • tfmn00

    bà chị mua nvl cam kết mấy năm nvl mua lại, giờ đòi tiền k trả, xin trả lại tiền gốc cũng k có, hẹn lên hẹn xuống, giờ mếu máo

Website liên kết