3 Bình luận
  • weworkvn

    nghe giống mình quá, khác ở chỗ ông đã có việc và đã thành công, mình chờ thêm 20 năm nữa vậy

Website liên kết