1 Bình luận
  • haiyannotme

    thật ra thì nhìn mấy cái kiosk phúc long cũng không muốn vào lắm, người vào thì vẫn muốn có chỗ trò chuyện, ngắm không gian xung quanh hơn. Đồ uống thì chắc flagship đầy đủ hơn rồi

Website liên kết