5 Bình luận
 • VTV

  Hoà giải với bên gây ra chiến tranh thì dễ mà hoà giải với bên bị lôi vào cuộc chiến tranh tưởng dễ lại thành khó…

 • khongbietdattengi

  Cũng mất gần 50 năm

 • manhnx

  Sau khi bình thường hóa năm 95 đến giờ thì quan hệ Mỹ Việt đã và đang nâng cấp lên nhiều, còn về hòa giải thì nó phụ thuộc nhiều vào nhận thức của các cá nhân, may ra thì sang thế hệ sau mới hòa giải được hết. Ngay nội tại của mình cũng chưa hòa giải xong mà, ngày 30.4 nên chỉ kỷ niệm là ngày thống nhất đất nước thôi,.

 • dagabob

  Liệu 50 năm nữa nó có đến viếng liệt sĩ Iraq không? Nó mà tử tế thật thì ngay hiện tại đừng đi giết người nữa, còn không thì vì quyền lợi, hôm sau nó lại vác bom tới VN nữa đấy

Website liên kết