21 Bình luận
 • anhpndnet

  Lúc sáng cũng tính gửi cái link này mà thấy hơi rén rén

 • khotabit

  Sao nhiều người không thích?

 • manhnx

  Tin này đưa lên cũng rén thật,

 • adbk

  “Trong suốt sự nghiệp của mình, đồng chí (Nguyễn Tấn Dũng) luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên và đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

  Dù chỉ là lời nói đãi bôi thì cũng cho thấy trong Đảng nguyên thủ tướng NTD (nổi bật luôn cả 2 mặt tốt và xấu) cũng rất còn được coi trọng.

 • skygreen123

  "Tôi không chạy, không xin, cũng không thoái thác nhiệm vụ Đảng phân công"

 • buros

  2 ông con trai bác 3D vẫn thăng tiến ầm ầm, dây vẫn mạnh?

 • ongdoSon

  Không thấy thăm bác Trương Tấn Sang nhỉ

  • adbk

   @ongdoSon Trong mấy ông nguyên thì ông Sang chắc còn hoạt động năng nổ lên truyền thông nhiều nhất.

 • drltp

  Nhà bác 3 nhiều chai lọ thật

Website liên kết