23 Bình luận
  • phonglee2404

    Chắc là xưa người Hoa sang VN bằng tàu bè là chính nên gọi người Tàu luôn.

Website liên kết