1 Bình luận
  • atcm

    Hôm nay lại thoát 1 thẻ đỏ từ pha vào bóng quá lộ. Không biết tìm trọng tài xong rồi định làm gì mà hùng hổ thế.

Website liên kết