32 Bình luận
  • TKM

    @VTV

    Phú Quốc: 2 phường, 7 xã, 144.000 người

    Đà Nẵng: 45 phường + 11 xã, 1.220.000 người

Website liên kết