3 Bình luận
 • manhnx

  Tôi từng làm trong ngành nông nghiệp, nên cái câu toàn doanh nghiệp tự lo nó không sai mấy đâu. Có những thứ doanh nghiệp không lo được vì bắt buộc phải có hoạch định của chính quyền quản lý, nhưng chính quyển ít làm lắm ông ạ.

  1 ví dụ là sản phẩm chúng tôi đạt tiêu chuẩn đi Nhật, nhưng Nhật yêu cầu kèm theo là xuất xứ của chúng tôi phải là vùng an toàn (điều kiện có chi tiết đầy đủ.... và có thể thực hiện được) nhưng chính quyền lại không quy hoạch đó là vùng cho sản phẩm đó nên cái vùng an toàn nó ko có và thế là tịt.

  Doanh nghiệp lại tự làm tiếp là hợp nhau lại ở khu vực đó, cùng làm với nhau, cùng tiêu chuẩn chung cùng đến 1 thị trường .... và khi số DN đủ lớn mới tạo sức ép ngược lại chính quyền là lên quy hoạch lại và tiến hành các thủ tục để cấp chứng nhận là vùng an toàn, sau đó mới nói chuyện lại với bên đối tác được. Và cái công đoạn từ khi doanh nghiệp liên kết với nhau và gây sức ép lên chính quyền đến khi chính quyền tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đàm phán lại với đối tác được thì 6 năm còn là nhanh đấy.

  Tôi chia sẻ với ông như vậy @anhpndnet ạ

  • anhpndnet

   @manhnx câu chuyện ông kể là thì đối tượng ông đang nói đến là "địa phương" chứ không phải "nhà nước". Ở trong nước, từ 2013 2014 thì nhà nước đã có chủ trương phân vùng sản xuất, quy hoạch sản xuất rồi, còn triển khai ở địa phương thế nào thì chuyện rất phức tạp. Còn ở nước ngoài thì ông nghĩ nếu không có vai trò của nhà nước thì các doanh nghiệp và đối tác có thể tự làm cho Nhật cấp phép nhập khẩu không?

  • manhnx

   @anhpndnet

   anhpndnet bình luận -
   @manhnx câu chuyện ông kể là thì đối tượng ông đang nói đến là "địa phương" chứ không phải "nhà nước". Ở trong nước, từ 2013 2014 thì nhà nước đã có chủ trương phân vùng sản xuất, quy hoạch sản xuất rồi, còn triển khai ở địa phương thế nào thì chuyện rất phức tạp. Còn ở nước ngoài thì ông nghĩ nếu không có vai trò của nhà nước thì các doanh nghiệp và đối tác có thể tự làm cho Nhật cấp phép nhập khẩu không?

   Cái ví dụ tôi đưa ra là cấp bộ đấy ông ạ, hẳn hai bộ trưởng (KHCN và NN&PPTNT) phó CT tỉnh cùng hoàng loạt lãnh đạo tỉnh, huyện cùng về cty tôi làm việc mà cuối cùng cái quy hoạch, phân vùng đấy không xong ông ạ.

Website liên kết