31 Bình luận
  • forceblader

    Vẫn chưa thấy ai nhận trách nhiệm.

    Hóng dư luận viên cao cấp vào bưng bô tiếp.

Website liên kết