15 Bình luận
  • qsilk

    Hồi nhỏ mỗi khi mình nói quên làm một việc gì đấy thì mẹ mình hỏi : ăn có quên không mà làm thì quên?

Website liên kết