25 Bình luận
  • lumiacuibap

    ”do chúng ta quên” nghe câu ngứa gán thiệt

  • lightrain

    @lumiacuibap ứa gan là ổng dùng chữ “chúng ta” chứ không phải là “chúng tôi”, nghe như có cả anh em mình quên vác vòi ra tưới cây cho ổng

Website liên kết