35 Bình luận
  • atcm

    Tầm này thì ngủ luôn trên đỉnh cũng được, có sao đâu. Giờ Si chỉ đá vì niềm vui nữa thôi, hết vui thì nghỉ đá.

Website liên kết