3 Bình luận
  • VTV

    Đây là đoạn chat trong nhóm học thêm con nhà em, ngay từ đầu năm chưa khai giảng thì đã có phụ huynh đứng lên phát động đăng ký học thêm tại nhà cô rồi, lại còn kiểu đã đăng ký học thì đóng tiền cố định, buổi nào cô nghỉ hay hs nghỉ thì vẫn thu tiền bằng nhau, phụ huynh nào có ý kiến thì cô trả lời như vậy luôn.

    • huongtruong

      @VTV Đây là vấn đề đau đầu với các phụ huynh! Việc học thêm có thể có nhưng phải trên tinh thần tự nguyện, chứ ép thì thấy quá thật. Với chính xác là học buổi nào đóng buổi đó, còn đâu sẽ trừ sang tháng sau, chứ trò ốm, cô ốm mà vẫn tính đủ cả tháng em cũng thấy không hợp lý!

Website liên kết