2 Bình luận
  • toidq

    Nhà mình chuyển khẩu ra HN từ năm 2019 nộp bao nhiều giấy tờ. Rồi khi thu thập thông tin dữ liệu quốc gia vìết bao nhiêu thông tin giấy tờ. Giờ hỏi để xin Số định danh của con thì được CA bảo là không có ngoài này. Chỉ có thông tin của 2 vợ chồng, thông tin của 2 đứa con vẫn ở quê với ông bà. Đứa thứ 3 sinh ở đây mà củng không thấy thông tin lại lỗi của bên tư pháp. Hỏi sao lại vậy thì bảo cán bộ trước không nhập thông tin đầy đủ.


    Không phải mình nhà mình bị như vậy mà rất nhiều nhà bị như vậy. Làm ăn chán thật.

Website liên kết