6 Bình luận
  • TanNg

    Apple đợt này nới lỏng nhiều, tuy nhiên cái này là cho phép store khác được cài, nhưng chắc vẫn sẽ phải theo rule của apple và nộp 30% phí. Nên bản chất sẽ không thay đổi gì, khi nào cho cài apps ngoài như android thì mới có thay đổi thực chất được.

  • atcm

    Nếu vẫn ăn dày như Appstore thì cũng chưa thúc đẩy bên thứ 3 lắm

Website liên kết