15 Bình luận
  • onemoment

    @HansNam bắn mô phỏng trên màn cảm ứng mà bác! Với lại sự kiện này là sự kiện lớn của BQP nói riêng và đất nước nói chung chứ có phải tạp nham như lời bác nói đâu!

Website liên kết