1 Bình luận
  • TKM

    Vấn đề là ở nước ngoài các trường đại học đc tự chủ trong việc cơ cấu, đặt tên, và cả phong giáo sư. Còn ở VN lại đc cơ cấu bởi bộ. Bộ lại muốn quản lý theo dạng phân cấp, nên mới lằng nhằng.

    Giờ ông nào thích và đủ khả năng cứ lập Đại học Vạn Khoa đi, rồi ở trong ông chia khoa gọi là trường hay gì thì cũng thoải mái.

Website liên kết