4 Bình luận
 • hoangdang223

  chắc phải đi làm từ thiện, cho không tiền thì mới vừa lòng nhà báo

 • jqka_jqka

  hoạt động tốt mà!

  giúp đỡ các con nợ!

 • KaZaT

  Tóm tắt:

  Tôi vay tổng là hơn 15.700.000, thực lãnh 14.000.000 đồng. Tôi phải trả hơn 24.500.000 đồng rồi. Tính ra, chênh lệch thực lãnh và phải trả là 11.500.000 đồng. Vượt xa mức lãi suất cho phép là 20%/năm. Nếu tính, theo trả góp và theo lãi suất của chính F88 đưa ra thì vượt quá 100%
 • captain_vn

  Rồi cơ qua nhà nước đâu mà cứ để vượt mặt như báo nói thế!!!

Website liên kết