4 Bình luận
  • haolvht

    Tương lai vô định

  • K2T2

    1 năm Covid tiếp đến 1 năm khó khăn kinh tế

  • VuonChuoi

    Hồi còn ở VN e làm cho cty supplier cho toàn bộ ngành may mặc da giày của VN, Tỷ Hùng Pouyuen, PouChen, Thái Bình Shoes, nhà mày nào cũng cả ngàn tới chục ngàn công nhân, giờ mất hết đơn, nghe việc sa thải cả chục ngàn người 1 lúc mà nẫu ruột

Website liên kết