2 Bình luận
  • hiall

    Em hỏi ngu chút.

    giả sử có em bé thứ 100triệu được sinh ra, rồi có 1 người mất, rồi lại có một em bé khác được sinh ra thì tính sao?

    • Luca

      @hiall Tỷ lệ sinh cao hơn tỷ lệ mất, tính là tính tương đối thôi, sao mà chính xác từng tí từng tí được bạn

Website liên kết