1 Bình luận
  • kekin

    ở VN, người nghèo là cha là mẹ, chỉ được miệt thị người giàu thôi. Học từ bé đến giờ, qua bao nhiêu câu chuyện được kể mà không hiểu hả?

Website liên kết