3 Bình luận
  • vn_forest

    Nó biến thành vùng vô chủ thì CP nó cũng có quyền khai hoang.

    Tôi phản đối Iphone từ khi bỏ 550$ mua IP4, tốn kém, chẳng được gì! Hồi đó mua BTC thì năm ngoái đã thành Shark rồi!

  • Mr_TK

    Cái apple map ngày xưa dùng như shit. dùng apple map nó cho đi vòng 15-20km mà đi đường xấu như quỷ.

Website liên kết