1 Bình luận
  • htt46

    Mình có xem pha này, anh bật rất cao nhưng hết đà thành ra pha đánh đầu vừa nhẹ vừa không chính xác.

Website liên kết