3 Bình luận
  • haolvht

    “tưu chung, những người đàn ông có sự nghiệp phát triển, khả năng tài chính tốt, sẵn sàng dành thời gian cho vợ con, luôn sẵn dành thời gian dành cho gia đình... thì sẽ dành được sự quan tâm của phụ nữ”

    Khi đó “phụ nữ” mới cần xem mình có đặc điểm gì để thằng “vàng mười” này quan tâm!

  • vn_forest

    Có đủ 8 đặc điểm mà chỉ thiếu "bạn đời" - Khắm!

Website liên kết