1 Bình luận
  • khanhlavoba304

    Ước chi có tiền mua nguyên hòn Thơm làm 3 ae 3 cái nhà xung quanh, còn hướng chính Nam làm 1 cái nhà Gỗ cho bố mẹ ở... sau ông bà khuất núi thì làm nhà thờ luôn...!!!

Website liên kết