2 Bình luận
  • thuyhang2000

    Quân hàm: Cấp bậc trong quân đội.

    Quân hàm của Quân đội nhân dân Việt Nam là một biểu trưng được sử dụng nhằm để thể hiện cấp bậc, ngạch bậc, quân chủng, binh chủng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Website liên kết