3 Bình luận
 • thuydung2022

  Một số người phóng sinh động vật với số lượng trùng với tuổi của con vật.

    Anh ấy nói sẽ phóng sinh chúng. khi anh ấy chuộc lại tự do cho cả # chúng tôi

    Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể giải phóng sinh vật một cách có trách nhiệm.

 • thuydung2022

  Tôi... phóng sinh.

     Phóng sinh cá heo!

    Ca ca nói huynh ấy đang phóng sinh.

Website liên kết