1 Bình luận
  • Mr_Casanova

    Tôi làm nhân viên sở Y tế, nhưng vợ tôi không đồng ý cho con tiêm thì sao?

    làm ở Sở y tế thì bị tước quyền công dân hay gì?

Website liên kết