12 Bình luận
  • KaZaT

    Hi, mà em tên gì?

    - Hoa thơm thì không đẹp, hoa đẹp thì không thơm. Hoa hồng vừa thơm vừa đẹp, em tên Hồng. Còn anh tên gì?

    - Rắm kêu thì không thúi, rắm thúi thì không kêu. Rắm xì vừa kêu vừa thúi. Anh tên Xì

Website liên kết