11 Bình luận
  • hakieu

    Mỗi cái ảnh mà nó bốc phét ra đươc 1 bài ngu cực ngu luôn. Ảnh gốc là về nước sông Mississippi chảy ra gặp biển ở Vịnh Mexico, thế éo nào nó phét thành Đại Tây Dương gặp Thái Bình Dương được. Bé mất dạy, lớn làm nhà báo.

Website liên kết