2 Bình luận
  • ___dieptruc___

    Con số này là tính số người bỏ nhà nước

  • tyon

    ngành giáo dục là điển hình của việc "nhà nước và nhân dân cùng làm". Khi ngành không nuôi nổi giáo viên thì phụ huynh sẽ cùng nuôi

Website liên kết