5 Bình luận
  • zeromen

    Phía Nam chưa thấy gì, phía bắc công trình mọc lên sao đã quá, được lợi thông với Trung Quốc rõ nét

  • zeromen

    Trong nay cung co nhieu BOT bạn. Minh van nộp đều. Cơ bản vì he thong giao thong it. Trước đây BOT làm sai, tận thu, lố thời gian. Giờ trong này vẫn có, vẫn thu đều nhé

Website liên kết