2 Bình luận
  • hiall

    Đang rảnh thì động tay động chân một chút. Nhất cử lưỡng tiện.

  • contranos

    Đọc bài lại nhớ vụ ông Tây đi dọn kênh bị ngăn lại vì chưa xin phép chính quyền địa phương

Website liên kết