1 Bình luận
  • kitegogogo

    Chắc nội bộ đang đánh nhau. Cũng giống VN đến kỳ bầu cử thì có thời sự xem.

Website liên kết