1 Bình luận
  • jqka_jqka

    phạt thật nặng và cấm diễn thì mới sợ!

    chứ phạt vài triệu k ăn thua thì các xê họ nhận đc cao lắm!

Website liên kết