1 Bình luận
  • langtudien

    Vẫn đi làm. Thấy đường phố cũng xe cộ như bình thường. Chắc là đâu đã vào đấy trừ một số vị trí nóng như tàu bè, hồ chứa...

    Tối qua thì xe đầy trạm xăng.

Website liên kết