2 Bình luận
 • thuyhang2000

   Hắn là một con người cương trực, một cảnh sát.

    Ở bà có gì đó cương trực.

    Nhưng ông ấy là người cương trực và dũng cảm

    Triều đình biết tính ông cương trực nên sau đó định mời ông ra làm quan lần nữa, nhưng ông đã qua đời.

 • thuyhang2000

  Từ ghép với từ "cương"

   cương chính

   cương gián

   cương lĩnh

   cương quyết

   cương sơn

   cương thường

   cương thường

   cương trực


  Từ ghép với từ "trực"

   trực ban

   trực canh

   trực chiến

   trực chính

   trực cường

   trực đạo

   trực giác

   trực giác luận

   trực giao

Website liên kết